Du är välkommen att kontakta oss

Berit Källfelt
Leg.Psykolog och Leg.Psykoterapeut
0708-77 19 67
berit@majvikenspsykoterapi.se

Monica Nordén
Leg.Psykoterapeut och Socionom
0734-04 29 46
monica@majvikenspsykoterapi.se

Lena Drews
Leg.Psykoterapeut och Leg.Sjuksköterska
0732-44 54 58

Ulla Sjöstedt Smedlund
Leg.Psykoterapeut
0727-07 67 77

Carl Anton Waltersson
Leg.Psykolog
0704-86 91 76

Åk spårvagn 3 eller 9 och gå av på hållplats "Chapmans Torg". Gå på Karl Johansgatans vänstra sida i riktning mot Jaegerdorffsplatsen, ta första till vänster, här finns vi på nummer 10 - Chapmans Torg 10.

Parkering finns på Chapmans Torg 10 och på Karl Johansgatan.
Annars finns det P-platser på gården efter Karl Johansgatan 76 till höger.