Vi på Majvikens Psykoterapi har en lång erfarenhet av att ta emot enskilda personer, ungdomar och vuxna, par, familjer och organisationer för kortare eller längre psykoterapier, handledning och konsultation.

Olika problem kräver olika lösningar.
På vår mottagning finns en lång erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer.

Vi erbjuder:
Psykoterapi
Krissamtal
Stresshantering
Konflikthantering
Rådgivning
Personlig utveckling
Konsultation
Handledning

Du är varmt välkommen att kontakta oss.